KİMLER BÖBREK NAKLİ OLABİLİR ?

12.12.2011 17:16:23

Son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebebleri diyabet ve (şeker hastalığı) ve hipertansiyondur. Diyabet hastalığı (Şeker hastalığı) böbrek nakli olması gereken önemli bir gruptur. Tip I diyabet hastaları için ayrıca uygun kadavra donör bulunabilirse böbrek+pankreas naklide önemli bir şanstır. Şeker hastalığı vücudu zaten yıprattığından buna böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavisinin yükünü eklemek hastayı çok daha çabuk yıpratabilir. Bu sebeple diyabet hastalarına böbrek nakli olma şansının tanınması çok önemlidir. Tip I diyabet hastalarında pankreas ve böbreğin aynı zamanda nakledilmesi ile tek bir operasyon sonucunda diyaliz ve insülin tedavisinden kurtulmak mümkündür. Hepatit B veya C hastaları ileri karaciğer hastalıkları yok ise böbrek nakli olabilirler.

Hepatit B ve C virüsü karaciğerde hasara yol açan virüslerdir. Böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar vücudun hepatit virüsüne karşı yürüttüğü savaşı olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple fazla miktarda kanında virüs olan veya karaciğerinde ciddi hasar gelişmiş olan diyaliz hastalarına böbrek nakli önerilmez. Ancak sadece hepatit B veya C virüsü olan ve karaciğerde olumsuz etkiler oluşturmayan hastalarda böbrek nakli diyaliz tedavisinde kalmaya göre daha sağlıklı ve uzun bir hayat sağlamaktadır. Ayrıca ilk başlarda nakil için dışlanma kriterlerinden biri olarak kabul edilen hepatit B ve C (+) donörler uygun hastalarda kullanılmaya başlanmıştır. Canlıdan böbrek naklinde doku uyumu olmadan nakil yapılabilir. Canlı böbrek naklinde doku uyumu olmaksızın nakiller Amerika ve Avrupa'da uzun yıllardır yapılmaktadır. Bu nakiller sonrası on yıllık ve daha uzun dönemdeki takip sonuçları doku uyumu olan nakillerle hemen hemen aynıdır.Kan grubu uyumu olmadan böbrek nakli uygun hastalarda bir seçenektir.Kan grubu uyumu olmadan nakil yapıldığında immünolojik riskler artmaktadır ve nakledilen böbreği vücut erken dönemde reddedebilmektedir. Kan grubuna karşı olan antijenlerin diyalize bağlanır gibi bir makineye bağlanarak kandan temizlendiği aferez (kanın plazmasının temizlenmesi) denilen tedavi ve bağışıklık sistemini önemli ölçüde baskılayan yeni ilaçların kullanılması ile kan grubu uyumu olmadan nakil günümüzde yapılabilmektedir. Uzun dönem sonuçları kan grubu uyumu olan böbrek nakline göre %30 – 40 daha başarısızdır. 0 kan grubu olan hastalar vericileri A kan grubunun A2 alt grubundan ise kan grubu uyumlu olarak sağlıklı bir nakil olabilirler. A kan grubunun A2 alt grubu ile 0 kan grubu arasında çok büyük bir immünolojik farklılık olmadığından kan grubu uyumu olan bir durum olarak kabul edilebilir. Bu sebeple O kan grubu bulunan böbrek hastaları için yine O kan grubu veya A2 kan grubu olan yakınları böbrek verebilir.Alıcı ve verici arasında Rh faktörünün farklı olması önemli bir etken değildir. Kanda Rh faktörü bulunurken dokularda Rh faktörü bulunmaz. Bu sebeple alıcı ve verici arasında Rh pozitif – negatif olunmasının bir önemi yoktur.

Kaynak : http://www.bobreknakli.info/sik-sorulan-sorular.i6.kimler-bobrek-nakli-olabilir#i

Yorumlarınız


Haberin okunma sayısı : 3867
Önemli not: diyalizmerkezleri.org, siteye alınan haberlerin içeriği hakkında sorumluluk kabul etmez. Haberi orjinal kaynağından yargı yolu ya da karşılıklı rıza sonucu kaldırtmışsanız, sitemize başvurarak haberin sitemiz içeriğinden de kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Haberlerde gizli reklam bulunması olasılığı vardır.

Diğer Haberler